×
×

Đề xuất cho phép tuyển dụng giáo viên trình độ cao đẳng dạy cấp 1, 2

Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển dụng người tốt nghiệp cao đẳng ở những môn học mà địa phương đang thiếu giáo viên.

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố Hồ sơ thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng theo Chương trình giáo dục phổng thông 2018.

Tại Dự thảo Nghị quyết, Bộ GD&ĐT đề xuất các địa phương dạng thiếu giáo viên giảng dạy các môn Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và trung học cơ sở được tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để trở thành giáo viên dạy các môn học này.

Cơ hội cho giáo viên có trình độ cao đẳng - Báo Quảng Ngãi điện tử

Cụ thể, tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tiếng Anh để dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tin học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tin học để dạy môn Tin học và Công nghệ (cấp tiểu học) và môn Tin học (cấp trung học cơ sở).

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp ) thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mỹ thuật để dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế  nào?

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc tuyển dụng đối với giáo viên nêu trên sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Các giáo viên có trình độ cao đẳng sau khi tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng và được tham gia lộ trình đào tạo năng trình độ chuẩn theo quy định của Chính phủ. Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với các giáo viên này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Sau khi tuyển dụng, các giáo viên này sẽ được hưởng các chế độ, chính sách khác đối với giáo viên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Lương của giáo viên có trình độ cao đẳng được tuyển dụng theo Dự thảo Nghị quyết

Các giáo viên có trình độ cao đẳng sau khi tuyển dụng và hoàn thành chế độ tập sự theo quy định thì được giữ mã số, xếp lương như trường hợp giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của từng cấp học như sau:

Thứ nhất, đối với giáo viên tiểu học.

Sau khi được tuyển dụng và hoàn thành chế độ tập sự theo quy định thi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08), áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Thứ hai, đối với giáo viên trung học cơ sở.

Sau khi được tuyển dụng và hoàn thành chế độ tập sự theo quy định thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12), áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32), áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Related Posts

Đặt hàng đào tạo để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Công tác tuyển dụng giáo viên (GV) về giảng dạy tại tỉnh Long An thời gian qua vẫn gặp khó khăn. Vì vậy, tình trạng thiếu GV…

Lương tăng, giáo viên mầm non vùng cao có thêm kinh phí mua sắm đồ dùng cho trẻ

“Vợ chồng tôi và con nhỏ đang ở trọ, chi phí khoảng 2 triệu đồng/tháng. Được tăng lương, tôi sẽ đỡ được khoản tiền này”, cô Lùng…

Tăng lương cơ sở từ 01/7, cách tính các khoản phụ cấp cho giáo viên ra sao?

Hiện nay, các địa phương đã có những chỉ đạo về thực hiện lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức hoặc truy lãnh lương mới…

Luật Nhà giáo đặt ra yêu cầu đổi mới đối với giáo viên

Cùng với những quyền lợi, Luật Nhà giáo cũng đề cập đến những nghĩa vụ người giáo viên phải thực hiện nhằm chuẩn hóa năng lực.Sáng 10/7,…

Mức lương hưu của giáo viên nghỉ hưu trước tuổi

Độc giả hỏi về mức lương hưu của giáo viên nghỉ hưu trước tuổi. Tôi là giáo viên nghỉ hưu trước tuổi. Xin hỏi, mức lương hưu…

Giáo viên tiểu học mong muốn được giảm định mức tiết dạy

Bộ GD&ĐT đã đăng tải dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học trên cổng…