×
×

Thăng hạng giáo viên: Điều kiện về thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề

Ông Nguyễn Tuấn Vũ (Tây Ninh) hết thời gian tập sự ngày 1/4/2014, được hưởng lương theo mã ngạch 15.114. Ngày 10/7/2017, ông được hưởng lương theo mã ngạch V.07.03.09.

Năm 2020, ông Vũ hoàn thành chương trình đại học. Ngày 1/3/2022, ông được chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới (V.07.03.29) cho đến nay. Ông Vũ hỏi, ông có đủ điều kiện để xét thăng hạng hay không?

Thăng hạng giáo viên: Điều kiện về thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) hiện đang được quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), đề nghị ông Nguyễn Tuấn Vũ nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II tại địa phương để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của ông.

Trong đó, ông cần lưu ý một số nội dung liên quan đến điều kiện về thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề như sau:

– Để được đăng ký dự xét thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II thì ông phải có thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (theo quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).

– Từ thời điểm giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của cấp học, thời gian được xác định tương đương với thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng III mới bao gồm: Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 (đã được sửa đổi tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP); thời gian giữ các ngạch giáo viên tương đương với hạng IV và hạng III; thời gian giữ CDNN giáo viên hạng IV và hạng III và thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định tương đương với hạng IV và hạng III khi thực hiện chuyển CDNN (không kể thời gian tập sự) theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Mục 3.2 Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/8/2023.

Related Posts

Hướng dẫn TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng…

Dự kiến hỗ trợ từ 1 – 2 triệu đồng/tháng đối với một số giáo viên

Ngày 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đã chủ trì Hội nghị phản biện…

Sẽ áp dụng lương hưu ở mức cao nhất có thể từ 1/7/2024

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, đã đề xuất người được hưởng lương hưu từ ngày 1/7/2024 khi cải cách tiền lương cũng được…

Giáo viên sẽ không còn được hưởng khoản phụ cấp nào từ 1/7/2024?

Từ 1/7/2024, giáo viên là viên chức có thể được nhận và bị cắt những khoản phụ cấp theo chính sách cải cách tiền lương. Bài viết…

Lương mới ai mừng, ai lo?

Từ 1/7, cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh. Đây là việc khó vì chưa…

Giáo viên bổ nhiệm vào hạng cao hơn thông qua thi hoặc xét

Bà Phạm Thị Phượng (Thừa Thiên Huế) được Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyển dụng hợp đồng (không xác định thời…