×
×

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Độc giả hỏi về yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Tôi được tuyển dụng làm giáo viên trước ngày 1/4/2022, đã hoàn thành 12 tháng tập sự (trong thời gian tập sự, tôi nghỉ thai sản 6 tháng) và chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên mới tuyển dụng phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2023) thì giáo viên mới tuyển dụng phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong thời gian tập sự.

Xin hỏi, để được công nhận hết tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, trường hợp của tôi có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp không? Hồ Thị Quảng (hoquang***@gmail.com)

* Trả lời:

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông đối với giáo viên tập sự thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023).

Cụ thể như sau: Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được tuyển dụng. Tính đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các trường hợp còn dưới 1 năm thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Điểm d Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Do đó, thời gian bạn nghỉ sinh 6 tháng không được tính vào thời gian tập sự và bạn có thời hạn 1 năm (tính từ ngày 30/5/2023) để hoàn thành việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên và có chứng chỉ.

Related Posts

Luật Nhà giáo cần thêm chính sách đãi ngộ thỏa đáng với giáo viên vùng cao

Nhiều nhà giáo mong muốn khi Luật Nhà giáo ra đời sẽ giải quyết triệt để về chính sách ở vùng đặc biệt khó khăn để họ…

Lương cơ sở 2,34 triệu/tháng từ 01/7, GV mầm non thực nhận mỗi tháng bao nhiêu?

Giáo viên mầm non ngoài nhận lương theo bảng trên, có thể nhận thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ…

Quá Thất Vọng Với Hệ Số Lương Của Giáo Viên Mầm Non

Quá Thất Vọng Với Hệ Số Lương Của Giáo Viên Mầm NonGiáo viên mầm non là những người đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục…

Đề xuất mỗi giáo viên phổ thông không kiêm nhiệm quá 02 nhiệm vụ

Ngày 21/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại…

Đề xuất cho phép tuyển dụng giáo viên trình độ cao đẳng dạy cấp 1, 2

Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển dụng người tốt nghiệp cao đẳng ở những môn học mà địa phương đang thiếu giáo viên.Mới đây, Bộ Tư pháp đã…

Sau cải cách tiền lương, giáo viên được bổ sung 2 khoản phụ cấp mới

Sau cải cách tiền lương, giáo viên được bổ sung 2 khoản phụ cấp mới khiến nhiều giáo viên rất hy vọng sau thông tin bỏ phụ…